các mặt hàng thuốc thủy sản và nguyên liệu

tuyen44nt1

Lữ khách
#1
<p>- cung c&acirc;́p và gia c&ocirc;ng các mặt hàng thu&ocirc;́c thủy sản thành ph&acirc;̉m:</p><p>+ các loại dinh dưỡng: men vi sinh đường ru&ocirc;̣t, vitamin c. khoáng, các loại vitamin t&ocirc;̉ng hợp khoáng( bbọt và nước)...</p><p>+ các loại thu&ocirc;́c xử ly ao:, iodine(8000M3), yucca(1l 8000-10.000m3), men vi sinh đáy ao</p><p>--- CÁC LOẠI NGUYEN LI&Ecirc;̣U: YUCCA 50%, IODIEN 98%, MENVI SINH ( B&Ocirc;̣T, VI&Ecirc;N), NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;̣U CH&Acirc;́T G&Acirc;Y MÀU NƯỚC, TRỨNG NƯỚC( CỰC KỲ HI&Ecirc;̣U QUẢ)</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cty TNHH TM-SX Mặt Trời Mọc
- Địa chỉ: tphcm
- Tel, Fax: 0873045392 ::: FaX 0873045392
- email: sunrisetp2010@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx