Các món ăn chế biến từ nhím (Bán nhím tại miền trung, quảng nam, qnga)

#1
THẾ GIỚI LO&Agrave;I VẬT<br />ĐT: 0932 381 798<br />(GIAO DỊCH TO&Agrave;N QUỐC, ĐẠI L&Yacute; RỘNG KHẮP, L&Agrave;M VIỆC CHUY&Ecirc;N NGHIỆP)<br />Địa chỉ uy t&iacute;n v&agrave; tin cậy chuy&ecirc;n cung cấp, thu mua c&aacute;c sản phẩm đặc sản với gi&aacute; cả hợp l&yacute;.<br />ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH: TO&Agrave;N QUỐC, MIỀN TRUNG (Đ&Agrave; NẴNG, QUẢNG NAM, QUẢNG NG&Atilde;I, B&Igrave;NH ĐỊNH, PH&Uacute; Y&Ecirc;N, KH&Aacute;NH H&Ograve;A, NINH THUẬN, B&Igrave;NH THUẬN, THỪA THI&Ecirc;N HUẾ, QUẢNG B&Igrave;NH, QUẢNG TRỊ, H&Agrave; TĨNH, NGHỆ AN, THANH H&Oacute;A)<br />Nh&iacute;m hấp gừng<br />- 300 g thịt nh&iacute;m, cắt miếng mỏng<br />- 1 kh&uacute;c gừng non, cắt sợi<br />- 3 nh&aacute;nh đầu h&agrave;nh l&aacute;, cắt kh&uacute;c<br />- 1,5 muỗng c&agrave; ph&ecirc; hạt n&ecirc;m từ thịt Knorr<br />- 1 muỗng canh rượu trắng<br />- 1/2 muỗng canh ti&ecirc;u sọ<br />- 1 ch&eacute;n nước d&ugrave;ng<br />Nước chấm<br />- Nước mắm gừng<br />Thực hiện<br />1. Đun s&ocirc;i nước trong nồi hấp.<br />2. Luộc sơ thịt nh&iacute;m với &iacute;t rượu để loại bỏ m&ugrave;i tanh v&agrave; tạp chất.<br />3. Sắp thịt nh&iacute;m, gừng non, đầu h&agrave;nh l&aacute; v&agrave;o dĩa inox v&agrave; n&ecirc;m với hạt n&ecirc;m từ thịt Knorr, ti&ecirc;u sọ, rượu trắng v&agrave; nước d&ugrave;ng.<br />4. Cho v&agrave;o nồi hấp, hấp khoảng 5 ph&uacute;t l&agrave; ch&iacute;n.<br />5. Lấy thịt nh&iacute;m hấp gừng non ra khỏi nồi hấp, d&ugrave;ng n&oacute;ng với nước mắm gừng.<br />- Để loại bỏ m&ugrave;i tanh v&agrave; tạp chất của thịt nh&iacute;m: Luộc sơ trước khi hấp.<br />- Để thịt nh&iacute;m mau ch&iacute;n: Kh&ocirc;ng n&ecirc;n cắt thịt nh&iacute;m qu&aacute; d&agrave;y.<br />Nh&iacute;m nh&uacute;ng t&iacute;a t&ocirc;<br />- Thịt nh&iacute;m th&aacute;i mỏng b&agrave;y ra đĩa.<br />- Một c&aacute;i lẩu nước d&ugrave;ng nấu từ xương n&ecirc;m sẵn gia vị gồm giấm, sả, riềng, muối, bột ngọt...<br />- L&aacute; t&iacute;a t&ocirc; th&aacute;i nhỏ.<br />- Gi&aacute; sống.<br />Nh&uacute;ng thịt nh&iacute;m v&agrave;o lẩu nước d&ugrave;ng đang s&ocirc;i, cho t&iacute;a t&ocirc;, gi&aacute; v&agrave;o rồi vớt ngay ra ăn n&oacute;ng.<br />M&oacute;n ăn n&agrave;y vừa ngon, vừa c&oacute; t&aacute;c dụng giải cảm. Nhưng phải đảm bảo l&agrave; thịt nh&iacute;m tươi v&agrave; con nh&iacute;m đừng lớn qu&aacute;. <br />D&eacute; nh&iacute;m<br />&nbsp;(Gi&eacute; hay d&eacute; cũng kh&ocirc;ng r&otilde; nữa, chỉ b&iacute;t l&agrave; đắng l&eacute;m, nhưng nếu vật con nh&iacute;m ra m&agrave; qu&ecirc;n chế biến m&oacute;n n&agrave;y th&igrave; ph&iacute; cả c&aacute;i c&ocirc;ng vặt l&ocirc;ng)<br />Nguy&ecirc;n liệu:<br />- Gan nh&iacute;m<br />- L&ograve;ng non nh&iacute;m (c&ograve;n gọi l&agrave; ph&egrave;o)<br />- Thức ăn trong bao tử nh&iacute;m<br />- L&aacute; dang<br />- Rau ngổ cắt kh&uacute;c.<br />- Gia vị<br />Chế biến:<br />Gan v&agrave; l&ograve;ng non th&aacute;i vừa ăn, bỏ v&agrave;o xoong nước d&ugrave;ng đang s&ocirc;i (để d&eacute; kh&ocirc;ng qu&aacute; đắng c&oacute; thể sử dụng nước d&ugrave;ng nấu từ xương nh&iacute;m). Lấy 1 &iacute;t thức ăn trong bao tử nh&iacute;m bỏ th&ecirc;m v&agrave;o xoong.<br />Bỏ l&aacute; dang v&ograve; giập v&agrave; rau ngổ v&agrave;o, n&ecirc;m gia vị vừa ăn. Cho s&ocirc;i b&ugrave;ng rồi tắt bếp.<br />Ăn n&oacute;ng.<br />Lưu &yacute;: M&oacute;n ăn tuy c&oacute; vị đắng kh&oacute; ăn nhưng rất bổ. V&agrave; v&igrave; sử dụng ruột non v&agrave; thức ăn trong bao tử n&ecirc;n phải chọn nh&iacute;m rừng mới c&oacute; t&aacute;c dụng.<br />C&aacute;c m&oacute;n c&ograve;n lại để cuối tuần l&ecirc;n qu&aacute;n thịt rừng kiếm con nh&iacute;m rồi l&acirc;n la hỏi đầu bếp c&aacute;ch chế biến mới p&oacute;t l&ecirc;n được. <br />THẾ GIỚI LO&Agrave;I VẬT CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP<br />- C&aacute; giống<br />- D&ecirc;<br />- Thỏ<br />- Kỳ đ&agrave;<br />- Chim Trĩ<br />- Nh&iacute;m<br />- Kỳ nh&ocirc;ng (gi&ocirc;ng)<br />- Nấm lim xanh (thương hiệu Ti&ecirc;n Phước).<br />- S&acirc;m Ngọc Linh.<br />- Dế.<br />- B&ograve; cạp.<br />- C&aacute; Ngựa.<br />- Tắc k&egrave;.<br />- Kỳ t&ocirc;m.<br />- Mối ch&uacute;a.<br />- V&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i vật kh&aacute;c<br />H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với &ldquo;THẾ GIỚI LO&Agrave;I VẬT&rdquo; để được cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất.<br />ĐT: 0932 381 798.<br />Web: http://thegioiloaivat.mov.vn/<br />http://dacsanquangnam.weebly.com/<br />Thế giới lo&agrave;i vật, Tam Kỳ, Quảng Nam.<br /><br /><br /><br /><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thế giới loài vật
- Địa chỉ: Tam Kỳ, Quảng Nam
- Điện thoại: 0932 086 980 - Fax:
- email: thegioiloaivat@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx