cách chồng ổi ở lâm đồng ?

  • Thread starter minh_nhat0072
  • Ngày gửi
ở lâm đồng bảo lộc có chồng ổ không hạt được o.cách chăm bón như thế nào.ổi thường mang mầm bệnh gì và cách trị như thế nào.tuổi 1nam đến 2 nam cho bao nhiêu tấn trên 1ha tới thời kỳ kinh doanh cho bao nhiêu ha.nghe nói chồng cam,quýt kháng được bệnh phải o.cách chồng bao nhiêu met trên 1 cây.
phân bón năm thứ nhất bón phân gì phân gì cho đạt năng xuất tôi dùng phân đơn được o hay phai dùng NPK.1nam tôi dùng phân hữu cơ bao nhiêu tấn trên 1ha bao nhiêu ký phân NPK hoặc phân đơn trên 1 ha(1 tới 2 năm tuổi).ai biết chỉ dùm mình xin cảm ơn.
 
Back
Top