Cách làm của Nông dân quanh tôi!

Cuianh

Thành viên mới
#8
Thì thấy cái vòi nước nó đẹp chứ sao. Bạn thấy cái vòi đẹp như thế bao giờ chưa? Riêng tui thì thấy lần đầu
Kakakaka........... Đi và quan sát thôi bác! Nhiều lắm, các khu vực trồng rau ngoại thành toàn dùng phương pháp tưới này.
[DOUBLEPOST=1435712482][/DOUBLEPOST]
Làm hệ thống bép quay cho nhàn hơn
Chủ yếu lấy công làm lời bác à.