CÁCH NUÔI SÂU GẠO

  • Thread starter PHẠM LÊ THÔNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

PHẠM LÊ THÔNG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHẠM LÊ THÔNG
- Địa chỉ: 12 TỔ 3 ẤP 4 LIONG AN LONG THÀNH ĐỒNG NAI
- Tel, Fax: 0613526158
- email: shjnjchj_kudo_0204_grafaell2001@yahoo.com
================================

<p>NHƯ C&Aacute;C BẠN Đ&Atilde; BIẾT NGHỀ NU&Ocirc;I S&Acirc;U GẠO HIỆN NAY RẤT PH&Aacute;T TRIỂN.</p><p>M&Igrave;NH Đ&Atilde; M&Ograve; RẤT NHI&Egrave;U DIỄN Đ&Agrave;N TR&Ecirc;N MẠNG VỀ C&Aacute;CH NU&Ocirc;I N&Agrave;Y NHƯNG HIỆU QUẢ KH&Ocirc;NG CAO.</p><p>VẬY N&Ecirc;N M&Igrave;NH SẼ HƯỚNG DẪN C&Aacute;CH NU&Ocirc;I VỚI HIỆU QUẢ TỐT NHẤT &gt; MỘT THAU CHO RA 3.2 LON S&Acirc;U.</p><p>NẾU C&Oacute; AI QUAN T&Acirc;M XIN GỌI VỀ SỐ 0613526158 .NHƯNG C&Aacute;I G&Igrave; CŨNG PHẢI C&Oacute; C&Aacute;I GI&Aacute; CỦA N&Oacute; Đ&Uacute;NG KH&Ocirc;NG. 7 TRIỆU LA C&Aacute;I GI&Aacute; ĐỂ C&Oacute; MỘT C&Ocirc;NG THỨC TỐT NHẤT.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&Aacute;M ƠN<br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top