Cách nuôi vẹt nói

  • Thread starter tuancoi
  • Ngày gửi
T

tuancoi

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuâncoi
- Địa chỉ: Gia lâm - Hà Nội
- Tel, Fax: 0984377000
- email: tuannv77@yahoo.com.vn
================================

M&igrave;nh rất th&iacute;ch vẹt biết n&oacute;i. nhưng kh&ocirc;ng biết c&aacute;ch nu&ocirc;i chung như thế n&agrave;o măc d&ugrave; minh đ&atilde; mua 5 con vet rồi m&agrave; cung kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng. ai c&oacute; s&aacute;ch dậy nu&ocirc;i cho m&igrave;nh xin với, hay cac h&igrave;nh ảnh về vẹt bi&ecirc;t n&oacute;i... Minh xin cảm ơn !!!<img border="0" title="Cool" alt="Cool" />
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx