Cách phòng trừ sâu bệnh trên cây dưa hấu

complex1204

Lữ khách
#1
1. Trước khi trồng
Xử lý đất bằng CUPRIMICIN 81WP, …
Xử lý trong tro trước khi gieo hạt: VALIDACIN 5L hoặc KASUMIN 2L ngừa thối rể héo dây. Kết hợp REGENTE[SUP]®[/SUP] hai lúa xanh, MOSPILAN 20SP ngừa sâu xanh, bọ trỉ, dế, …
2. Dưa hấu 4 ngày khi có 2 lá
Ngừa héo cây con: MARTHIAN[SUP]® [/SUP]90SP, …
Phát triển rể, giải độc đất, tro bị phèn: DELTAMICRO[SUP]®[/SUP], …
3. Dưa hấu 10 ngày
Ngừa sương mai: ANTRACOL[SUP]® [/SUP]zinc[SUP]++ [/SUP]70WP, POLYRAM[SUP]®[/SUP] 80DF kết hợp DELTAFORLIA[SUP]®[/SUP] 6TE…
Phòng ngừa bọ trỉ: THIANMECTIN[SUP]® [/SUP]0.50ME, DANTOSU[SUP]® [/SUP]16WSG, OSHIN[SUP]®[/SUP] 20WP…
4. Dưa hấu 15 ngày
Chuẩn bị ngã ngọn cắt đọt chính chừa 3-4 lá để bâc chèo
Xịt ngừa bệnh: CURZATE[SUP]®[/SUP] M-8 72WP, NO MILDEW 25WP + NITROFORLIA[SUP]®[/SUP], CHELAX LAY-O…
5. Dưa 25 ngày
Ngừa nứt thân xì mũ, bả trầu, sương mai: sử dụng NO MILDEW 25WP, THANE M80 …
Bón phân DELTA-TOP 2kg /công để dưa phát triển nụ.
Loại bỏ nụ đầu tiên càng sớm càng tốt đồng thời cắt bỏ chèo phụ khi dưa đã có 2 nụ. Bấm đọt nhẹ cho nụ phát triển.
Xịt cho nụ phát triển: NAPGIBB 18SP, GRONTA[SUP]®[/SUP] và ANTRACOL[SUP]® [/SUP]zinc[SUP]++ [/SUP]70WP ngừa thán thư.
Chú ý: ngừa sâu ăn quả, cạp nụ trái: LANNATE[SUP]®[/SUP] 40SP + REGENTE[SUP]®[/SUP]
6. Dưa 35 ngày cắt chỉ chừa một trái có cuốn to, lông nhiều không méo đồng thời cắt đọt chính chừa chèo phụ gần trái cho trái phát triển.
Xịt: GRONTA[SUP]®[/SUP] + viên GA3( NAPGIBB 18SP), …
Trị bệnh POLYRAM[SUP]® [/SUP]80DF, NO MILDEW 25WP, …
Bón phân DELTA-TOP thúc trái 5-7 kg/công
7. Dưa 45 ngày
Ngừa thán thư: ANTRACOL[SUP]® [/SUP]zinc[SUP]++ [/SUP]70WP, BAVISAN, …
Trái to ngọt DELTAFORLIA[SUP]®[/SUP]-K, …
Trước khi thu hoạch 5 ngày tưới xịt DELTA-K[SUP]®[/SUP]: cho trái lớn, mùi vị ngọt, thơm hơn, thu hoạch sớm, bảo quản vận chuyển lâu hơn.
Chúc bà con nông dân trúng mùa được giá
Tài liệu có tính tham khảo