Cái đẹp dưới ánh đèn Flash

  • Thread starter binh minh
  • Ngày gửi
B

binh minh

Guest
#1
Cái đẹp của cây kiểng là đường nét công phu và hình khối của nó cân đối hài hoà với màu sắc của bản thân… trong các hình chụp…thường vướng phải khuyết điểm là các đường nét bị hậu cảnh chi phối làm cho rối lên..do đó cái đẹp của cây không bộc lộ được hoàn toàn…
Với cách chụp đèn…cái đẹp hiện ra hoàn toàn :

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1013.photobucket.com%2Falbums%2Faf252%2Fthanhviart%2Fbonsai%2520the%2520gioi%2FUntitled-25.jpg&hash=ee6fa2da53485f3a6d5c66308063d9e7

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1013.photobucket.com%2Falbums%2Faf252%2Fthanhviart%2Fbonsai%2520the%2520gioi%2FUntitled-32.jpg&hash=c8e40de2b8d62a19bd4dddaaf410badd

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1013.photobucket.com%2Falbums%2Faf252%2Fthanhviart%2Fbonsai%2520the%2520gioi%2FUntitled-33.jpg&hash=a749dc45919c4ffd269cf19bee411e15

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1013.photobucket.com%2Falbums%2Faf252%2Fthanhviart%2Fbonsai%2520the%2520gioi%2FUntitled-43.jpg&hash=e0f32f2542b165f24ec21ff45f6f0a11

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1013.photobucket.com%2Falbums%2Faf252%2Fthanhviart%2Fbonsai%2520the%2520gioi%2FUntitled-63.jpg&hash=d7909aafa1c01db2e4499f2fd9e91bde

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1013.photobucket.com%2Falbums%2Faf252%2Fthanhviart%2Fbonsai%2520the%2520gioi%2FUntitled-64.jpg&hash=aacc7dbc9bd92b52ab591c990ff30703

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1013.photobucket.com%2Falbums%2Faf252%2Fthanhviart%2Fbonsai%2520the%2520gioi%2FUntitled-65.jpg&hash=3596f493d113546b8fe2ebee155264d1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1013.photobucket.com%2Falbums%2Faf252%2Fthanhviart%2Fbonsai%2520the%2520gioi%2FUntitled-71.jpg&hash=d3f59082a298bb2d9f4030a41d23bedc

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1013.photobucket.com%2Falbums%2Faf252%2Fthanhviart%2Fbonsai%2520the%2520gioi%2FUntitled-73.jpg&hash=1ca56f5d4a597c6ba39767f85bb46131Hình trích trong : the living art of BonSai
 
Last edited by a moderator:

Quảng cáo

Top