cam đường canh

  • Thread starter giongcaytrong
  • Ngày gửi
G

giongcaytrong

Lữ khách
#1
cung cấp giống cam đường canh &lt;a xhref=&quot;http://www.upanh.com/p1000940_upanh/v/8nh97jas9nw.htm&quot;&gt;&lt;img xsrc=&quot;http://nh0.upanh.com/b3.s25.d2/7226a08a736effcbf3a5436da1d58859_40111020.p1000940.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty tnhh T&k
- Địa chỉ: trai mau nhan nghia ly nhan ha nam
- Điện thoại: 03516291875 & 090479 - Fax: 0904797677
- email: ngocthuyduong2011@yahoo.com
 

G

giongcaytrong

Lữ khách
#2
<a href="http://www.upanh.com/p1000940_upanh/v/8nh97jas9nw.htm"><img src="http://nh0.upanh.com/b3.s25.d2/7226a08a736effcbf3a5436da1d58859_40111020.p1000940.jpg" /></a>
 

Đối tácTop