cám ơn về kỷ thuật ghép mai

  • Thread starter nghiatn
  • Ngày gửi
xin cảm ơn chú dovanlo cùng các chú bác trong diễn đàng,đã nhiệt tình hướng dẫn về kỹ thuật ghép mai.Nay cháu ghép đã thành công và xin gởi mấy chú vài tấm hình cháu đã chụp lại,có gì sơ xót xin mấy chú chỉ giáo thêm nha,cây này từ lúc vô chậu đến giờ đúng một tháng,mấy bác thấy sao?ghép vậy cây có mất sức không?Cháu còn 4 gốc nữa cũng đang ghép nhưng cháu chưa giám mở bọc nilon.


Shot at 2012-03-15


Shot at 2012-03-15

Shot at 2012-03-15
 Last edited:

Quảng cáoTop