cám ơn về kỷ thuật ghép mai

  • Thread starter nghiatn
  • Ngày gửi
nghiatn

nghiatn

Thành viên mới
#1
xin cảm ơn chú dovanlo cùng các chú bác trong diễn đàng,đã nhiệt tình hướng dẫn về kỹ thuật ghép mai.Nay cháu ghép đã thành công và xin gởi mấy chú vài tấm hình cháu đã chụp lại,có gì sơ xót xin mấy chú chỉ giáo thêm nha,cây này từ lúc vô chậu đến giờ đúng một tháng,mấy bác thấy sao?ghép vậy cây có mất sức không?Cháu còn 4 gốc nữa cũng đang ghép nhưng cháu chưa giám mở bọc nilon.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg585.imageshack.us%2Fimg585%2F1306%2Fdsc0116yk.jpg&hash=cd8a6f85dbc0d4d054d7665b3d959169

Shot at 2012-03-15
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg838.imageshack.us%2Fimg838%2F7526%2Fdsc0114cr.jpg&hash=d33c9545d2961bc45c45a11be987a936

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg24.imageshack.us%2Fimg24%2F3306%2Fdsc0113ww.jpg&hash=ff62ef20b61caf7f11fa3c11b76a2775

Shot at 2012-03-15
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg685.imageshack.us%2Fimg685%2F5779%2Fdsc0115jd.jpg&hash=4075764c25100721f4a386d5dd2a79ab

Shot at 2012-03-15
 

Last edited:

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tácTop