Can Ban 01 Cay Bach Dan

  • Thread starter TRAN THANH BAO PHUONG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRAN THANH BAO PHUONG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRAN THANH BAO PHUONG
- Địa chỉ: 737 TRAN NAO - P. AN LOI DONG - QUAN 2
- Tel, Fax: 0909915875 ::: FaX ::: FaX
- email: phuongthao292001@yahoo.com
================================

<p>NH&Agrave; T&Ocirc;I CO 01 C&Acirc;Y BẠCH Đ&Agrave;N, CHIỀU D&Agrave;I HƠN 10M, B&Aacute;N KINH 1M, C&Acirc;Y TRỒNG ĐƯỢC 7 NĂM , NAY CẦN B&Aacute;N, C&Aacute; NH&Acirc;N HAY DOANH NGHIỆP N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU, XIN LI&Ecirc;N HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI: 0909.915.875 </p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top