cần bán 1 cặp cá sấu mỏ vịt cảnh và 1 con baba để lam giống

  • Thread starter thanhhungpro1
  • Ngày gửi
T

thanhhungpro1

Guest
#1
<span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px">những ai th&iacute;ch sưu tầm những h&agrave;ng độc nay đ&atilde; c&oacute; ở đ&acirc;y. v&agrave; những ai th&iacute;ch nu&ocirc;i c&aacute; v&agrave; baba cũng điều th&iacute;ch.v&igrave; cần tiền để c&oacute; vốn n&ecirc;n b&aacute;n. gồm c&oacute; 1 cập c&aacute; sấu mỏ vịt d&agrave;i khoảng 1mets 1 con c&acirc;n nặng khoảng từ 8-10kg, 2 con gi&aacute; 30 triệu v&agrave; c&oacute; thể thương lượng. 1 con ba ba khoảng 10kg gi&aacute; thương lượng. địa chỉ: 947/46/5 đường c&aacute;ch mạng th&aacute;ng 8, q.T&acirc;nn B&igrave;nh TPHCH. dt: 01649846053 hoat:0979778351(bạn c&oacute; thể chi&ecirc;m ngưỡng 1 con k&igrave; đ&agrave; độc nhất)</span>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen thanh hung
- Địa chỉ: 947/46/5 đườngcachs mạng tháng 8, q. Tânn Bình TPHCH
- Tel, Fax: ::: FaX 01649846053
- email: thanhhungpro1@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx