Cần bán 1 vườn cây phong lan

  • Thread starter LE TRUNG TAM
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

LE TRUNG TAM

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LE TRUNG TAM
- Địa chỉ: MY THO _TIEN GIANG
- Tel, Fax: 0908818584
- email: vitcon_xaui411@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&ocirc;i cần b&aacute;n&nbsp;gấp 1 vườn c&acirc;y hoa phong lan, gi&aacute; rất rẻ. C&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ số điện thoại 0908818584 gặp T&acirc;m , hoăc 0908586574 gặp TRinh .</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top