CẦN BÁN 100ha RỪNG BẠCH ĐÀN KHAI THÁC GỖ (BÌNH THUẬN)

  • Thread starter duywood
  • Ngày gửi
D

duywood

Guest
#1
<p><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n hoặc hợp t&aacute;c khai th&aacute;c gỗ 100ha rừng bạch đ&agrave;n tại B&igrave;nh Thuận (C&aacute;ch Tp.HCM 270 Km, địa điểm vận chuyển thuận lợi)</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">*Th&ocirc;ng tin chi tiết:</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">_Rừng trồng (t&aacute;i sinh)</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">_Qui c&aacute;ch gỗ: Đường k&iacute;nh 4- 18cm</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">_Số lượng gốc/ha: 1,700-1,800 gốc/ha</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif" /><br /><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">_Gi&aacute;/ha: Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ 0915924566 (Mr Duy)</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /><br /></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nongdanbinhthuan
- Địa chỉ: BinhThuan
- Điện thoại: 0915924566 - Fax:
- email: pugiti@gmail.com
 

Q

quachkimthinh

Guest
#3
a duy oi cho hoi rung bach dan cua anh con k vay ? neu a co rung xa cu, tram, bach dan duong xa thuan tien de khai thac thi lien he voi e nha thanks
 
Last edited: