cần bán 2 cây xanh cổ thụ

  • Thread starter thienndbl
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

thienndbl

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thienndbl
- Địa chỉ: bac lieu
- Tel, Fax: ::: FaX 0918554485
- email: truongmnhophong@gmail.com
================================

<p><font size="4">t&ocirc;i c&oacute; 2 c&acirc;y xanh cổ thụ cần b&aacute;n, đường k&iacute;nh từ 85cm - 95 cm . moi anh em xem qua nếu thấy được ủng hộ d&ugrave;m .v&agrave; c&oacute; cả 2 c&acirc;y sala long tho đường k&iacute;nh từ 1.0m - 1.2m . anh em cập nhật tại&nbsp;</font><font size="5"><em>&nbsp;</em></font></p><p><font size="5"><em>http:// yfrog.com/b963726720jx</em></font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top