CẦN BÁN 200 CẶP CHIM BỒ CÂU PHÁP-VN1 ĐÃ ĐẺ TỪ 1 ĐẾN 2 LỨA

  • Thread starter NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ
- Địa chỉ: 15/1 Nguyễn trung trực - BMT- Dak Lak
- Tel, Fax: 01239208246 ::: FaX 05003857456
- email: dinhnghimc@yahoo.com.vn
================================

<p><font color="#0000ff" size="4">CẦN B&Aacute;N 200 CẶP TRỞ L&Ecirc;N CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P-VN1 GIỐNG CHUẨN, ĐANG SINH SẢN RẤT TỐT(TỪ 1 ĐẾN 2 LỨA)TRỌNG LƯỢNG 7 LẠNG ĐẾN 1 KG/CON. NU&Ocirc;I TỐT N&Ecirc;N&nbsp;NH&Igrave;N RẤT ĐẸP.GI&Aacute; 500 NG&Agrave;N ĐỒNG/Đ&Ocirc;I. MUA NHIỀU GIẢM GI&Aacute;, SẴN XE CHUY&Ecirc;N CHỞ TẬN NƠI ĐẾN C&Aacute;C TỈNH,TẠI S&Agrave;I G&Ograve;N C&Oacute; TRẠM TRUNG CHUYỂN MIỄN PH&Iacute;.</font></p><p><font color="#0000ff" size="4">LI&Ecirc;N HỆ : ANH NGHỊ 0123.9208.246</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop