CẦN BÁN 300 CÂY SANH BÓNG MÁT

  • Thread starter BÙI DUY TOÀN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

BÙI DUY TOÀN

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BÙI DUY TOÀN
- Địa chỉ: 210 LÊ ĐẠI HÀNH
- Tel, Fax: ::: FaX 0913429212
- email: sonthuyvien81@gmail.com
================================

<img title="Cool" alt="Cool" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" />&nbsp;T&ocirc;i đang cần b&aacute;n 300 c&acirc;y sanh b&oacute;ng m&aacute;t ĐK gốc từ 7 đến 12 cm cao 3,5 đến 4m ,v&agrave; 70 c&acirc;y sanh 5 t&aacute;n cao khoảng 1,8m . Th&iacute;ch hợp trồng b&oacute;ng m&aacute;t nh&agrave; xưởng ,khu c&ocirc;ng nghiệp ,trang tr&iacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng vi&ecirc;n .Hiện c&acirc;y đang ở khu c&ocirc;ng nghiệp Nhơn trạch 2 Tỉnh Đồng Nai .Ai c&oacute; nhu cầu t&ocirc;i b&aacute;n gi&aacute; mềm . V&igrave; giải ph&oacute;ng trả lại mặt bẳng cho CTy
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top