Cần bán 500 cây lan Mokara và 200 cây lan Cattlaye, quận 9

  • Thread starter Duyên
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

Duyên

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Duyên
- Địa chỉ: quận 9
- Tel, Fax: 0934112828
- email: bdsanan@gmail.com
================================

<font size="5">Do kh&ocirc;ng c&oacute; người chăm s&oacute;c n&ecirc;n cần b&aacute;n <font color="#cc0000"><span style="background-color: #ffffff">500 c&acirc;y Mokara</span></font> v&agrave; <font color="#cc0000">200 c&acirc;y Cattlaye</font> c&oacute; nguồn gốc <em style="background-color: #ccff33">Th&aacute;i Lan</em><span style="background-color: #ccff33">.</span> Li&ecirc;n Hệ 0934 112 828 gặp C Duy&ecirc;n</font><br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top