CẦN BÁN 6 CON GÀ LÔI (GÀ TÂY) TẠI TP.HCM

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minh
- Địa chỉ: KHÁNH HỘI
- Tel, Fax: 0972723969 ::: FaX
- email: minhhaism@gmail.com
================================

<font size="5"><strong>CẦN B&Aacute;N 6 CON G&Agrave; L&Ocirc;I (G&Agrave; T&Acirc;Y), TRONG Đ&Oacute; GỒM 2 CON TRỐNG V&Agrave; 4 CON M&Aacute;I, TRỌNG LƯỢNG TR&Ecirc;N 1 KG/CON. LI&Ecirc;N HỆ 0972723969</strong></font>
 

Top