cần bán 8ha rừng xoan nâu

  • Thread starter đặng khoa
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

đặng khoa

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: đặng khoa
- Địa chỉ: daklak
- Tel, Fax: 0937 974 074
- email: toilaai6@yahoo.com
================================

<p>toi cần b&aacute;n 8ha rừng xoan n&acirc;u..duong k&iacute;nh c&acirc;y khoang 15-20cm...</p><p>xin li&ecirc;n hệ theo số dt 0937 974 074-Khoa.để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin v&agrave; thương lượng <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top