Cần bán bã cải ngọt

tantienphat

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH TM XNK TÂN TIẾN PHÁT
- Địa chỉ: 83 Phùng Tá Chu, p anlac a, q Bình tân
- Tel, Fax: 35077981
- email: tan.tienphat@yahoo.com.vn
================================

<font size="3"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n nhập khẩu b&atilde; cải ngọt từ canada, mỹ... dạng bột hoặc dạng vi&ecirc;n&nbsp;gi&aacute; cả cạnh tranh, ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong được hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i với Qu&yacute; Doanh Nghiệp, C&aacute; Nh&acirc;n.<br />&nbsp;Qu&yacute;&nbsp;Doanh&nbsp;Nghiệp,&nbsp;C&aacute; Nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ qua số&nbsp;điện thoại:08. 35077981/38077982 -&nbsp;DĐ&nbsp;0932 779 427 gặp&nbsp;Ms Thuận<br />Email/Y!M: <a href="mailto:tan.tienphat@yahoo.com.vn"><font color="#0000ff">tan.tienphat@yahoo.com.vn</font></a><br /><br /></font></font>
 
Top