Cần bán bầy bò gấp

daunch1987

Lữ khách
#1
Chào các bác.
Hiện tại em đang cần bán gấp bầy bò CỎ 27 con bao gồm 20 con lớn ( có 7-9 con đang có bầu sắp đẻ) + 7 con vừa và nhỏ các loại. ( cả bầy có 3 con đực và 24 con cái)
Do hiện tại không kiếm được người chăm tin tưởng ( Em ở xa địa điểm nuôi quá nên không quản lý đc người chăm hiện tại) nên bò ngày càng ốm... Nhìn bầy bò em xót quá... Em mua tổng bầy bò là 330tr hồi tháng 1. Bây h đang cần tiền mà cũng ko thể quản lý nổi nữa nên cắt lỗ bán luôn.
Bò nhà em ăn rất tạp, rất chịu ăn. Mặc dù đang ốm nhưng nếu chịu nuôi thúc trong 2,3 tháng đảm bảo mập lại ngay.
Gía ra đi mong muốn cho cả bầy là 230tr ( còn thương lượng)
Các bác nào có nhu cầu cứ liên hệ em qua sđt 0933.297.568 (Tùng - 28 tuổi - Ở Biên Hòa - Đồng Nai)
Các bác đi qua lại up bài hộ em cái cho đỡ trôi ạ.
Cảm ơn các bác đã đọc
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20821103_1911513885780873_1462479689_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20821307_1911513422447586_474923800_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20821349_1911515159114079_1081141323_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20821352_1911513522447576_1564882720_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20821363_1911514339114161_251299627_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20821369_1911513489114246_1639195965_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20821385_1911514462447482_384948436_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20821391_1911514159114179_1121791637_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20821418_1911513472447581_460212259_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20821420_1911513152447613_1876147540_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20821442_1911513389114256_741029117_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20821442_1911513905780871_1932074800_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20821458_1911513479114247_977555185_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20821475_1911513469114248_1849399600_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20821489_1911513499114245_226664827_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20821509_1911513795780882_1980314468_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20821512_1911513392447589_1906984120_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20821514_1911514142447514_1959308723_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20821517_1911513132447615_780364878_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20839623_1911513105780951_492891541_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20839624_1911514459114149_724823836_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20839625_1911514169114178_1463200864_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20839682_1911514475780814_1654007679_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20839721_1911513399114255_1624294613_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20839727_1911513135780948_1410388750_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20839739_1911513142447614_2010123145_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20839845_1911513165780945_250225752_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20839864_1911513459114249_1395910353_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20839881_1911514062447522_466513050_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20839914_1911515015780760_596710720_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20839926_1911513505780911_909889422_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20839974_1911515089114086_1779273458_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20840023_1911514922447436_461198509_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20840029_1911513842447544_1498319036_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20840044_1911514909114104_301695418_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20840050_1911513485780913_1768130527_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20840059_1911513515780910_221116707_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20840065_1911513935780868_59833488_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20840094_1911513235780938_609830468_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841224_1911513435780918_1367037099_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841238_1911514892447439_755504852_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841246_1911513879114207_66064821_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841248_1911513215780940_420188150_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841344_1911513119114283_1678687478_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841345_1911513929114202_992244779_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841345_1911514789114116_1910315805_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841353_1911514852447443_1888535079_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841357_1911514162447512_822956265_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841358_1911513172447611_2101620937_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841389_1911512992447629_1577427167_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841449_1911513895780872_308947445_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841453_1911513495780912_1739497952_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841480_1911514325780829_1519261468_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841548_1911513439114251_667278751_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841550_1911515155780746_1447405744_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841599_1911515029114092_1280520246_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841605_1911513425780919_207574914_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841606_1911514445780817_1341175193_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841637_1911513859114209_855193103_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20841681_1911514145780847_174798815_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20861021_1911514355780826_1645577502_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20861050_1911514182447510_969071174_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20861120_1911515035780758_1334585664_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20861134_1911513509114244_1898303112_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20861177_1911513492447579_2128598999_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20861207_1911513412447587_436173628_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20861258_1911513432447585_769213613_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20861271_1911515042447424_91230590_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20861347_1911514382447490_39528208_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20861352_1911514455780816_1527474357_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20861358_1911514179114177_1937789375_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20861432_1911513155780946_1303409470_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20861439_1911513162447612_1954792910_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20861440_1911513475780914_1032072850_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20862241_1911515045780757_934488385_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20862574_1911514105780851_1191813948_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20862600_1911513909114204_1971769829_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20883140_1911513219114273_1001413427_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20883195_1911513849114210_278365760_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20883201_1911513102447618_1840883383_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20883216_1911515145780747_372217488_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20883246_1911513202447608_1015547589_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20883268_1911513169114278_904288244_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20883297_1911513182447610_240665317_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20883307_1911513095780952_1144591828_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20883311_1911513482447580_478220824_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20883332_1911514122447516_2063739838_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20883451_1911513189114276_1116766128_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20883453_1911514165780845_540660523_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20883457_1911514272447501_1144753823_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20883471_1911513805780881_525405737_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20883506_1911514172447511_1603332328_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20883524_1911513409114254_393458856_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20883535_1911513419114253_1860451273_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20883599_1911513232447605_870472278_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/17/20883641_1911514352447493_1259620740_o.jpg
 

Last edited: