Cần bán bột cá basa cao đạm.

  • Thread starter CTYPHUOCHUONG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CTYPHUOCHUONG

Guest
#1
<font face="Times New Roman">Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; sản xuất bột c&aacute; basa cao đạm(70 -&nbsp; 78) chất lượng. Hay kh&aacute;ch h&agrave;ng cần thấp đạm hơn ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng c&oacute; thể cung cấp. <br /></font><font face="Times New Roman">Kh&aacute;ch h&agrave;ng cần mua th&igrave; li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br /></font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Email: </font><font color="#0000ff" face="Times New Roman"><a href="mailto:ctyphuochuong@gmail.com">ctyphuochuong@gmail.com</a>.</font></p><font face="Times New Roman">Di động: 0979244224. Gặp anh Kiệt<br /></font>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTYPHUOCHUONG
- Địa chỉ: ANGIANG
- Tel, Fax: 0763935414 ::: FaX
- email: CTYPHUOCHUONG@GMAIL.COM
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop