Cần bán bột cá tra, bột cá biển

phuongnamagg

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dang phuong nam
- Địa chỉ: long xuyen an giang
- Tel, Fax: 0988779939 ::: FaX
- email: phuongnamagg@gmail.com
================================

<strong><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TNHH TM &amp; DV Giang Long <br /></font></strong><font face="Times New Roman">Quốc lộ 91 - B&igrave;nh Đức - Long Xuy&ecirc;n - An Giang<br /></font><strong><em><font face="Times New Roman">Chuy&ecirc;n cung cấp: bột c&aacute; tra &ndash; c&aacute; biển (55 &ndash; 57 -60 đạm &ndash; c&ocirc;ng nghệ - thủ c&ocirc;ng)<br /></font></em></strong><font face="Times New Roman">Tel : 076 3 858 417 - 076 3 958 137<br /></font><strong><font face="Times New Roman">C&ocirc; Hảo: 0918 058 767 &ndash; Tấn : 0902 75 33 35 - Phương Nam: 0988 77 99 39&nbsp;&nbsp; <br /></font></strong><strong><em><font face="Times New Roman">Gi&aacute; cạnh tranh nhất tại mọi thời điểm &ndash; Chất lượng tr&ecirc;n từng độ đạm<br /></font></em></strong><font face="Times New Roman"><strong>Bảng gi&aacute; bột c&aacute; :</strong><font size="3"> </font><strong><a href="http://www.mediafire.com/?jywzyz2jnyz"><font color="#800080">http://www.mediafire.com/?jywzyz2jnyz</font></a><br /></strong></font>
 

Top