Cần bán bột gỗ

  • Thread starter vothithuy
  • Ngày gửi
V

vothithuy

Guest
#1
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px 0px !important; border-top-right-radius: 0px 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px 0px !important"><font color="#ff6600" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px 0px !important; border-top-right-radius: 0px 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px 0px !important">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp&nbsp;</font><font color="#ff6600" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px 0px !important; border-top-right-radius: 0px 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px 0px !important">bột gỗ mịn l&agrave;m nhang, sản xuất giấy , v&aacute;n &eacute;p , v&agrave; l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu đốt cho l&ograve; hơi, l&ograve; sấy...</font></strong><font color="#ff6600" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px 0px !important; border-top-right-radius: 0px 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px 0px !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px 0px !important; border-top-right-radius: 0px 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px 0px !important">.. H&agrave;ng chất lượng tốt, gi&aacute; cả thỏa thuận, giao tận nơi tr&ecirc;n to&agrave;n Miền Nam.</strong><br /></font><br />Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:<br /><br />C&Ocirc;NG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV THỦY V&Acirc;N<br /><br />Đ/c: 7B/4A Th&agrave;nh Th&aacute;i, P.14, Q.10, Tp.HCM&nbsp;<br /><br />ĐT: 083 8641 561 Fax: 083 8641 561 -&nbsp;<font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px 0px !important; border-top-right-radius: 0px 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px 0px !important">Hotline: 0914 194 046<br /></font><br />Website:<a rel="nofollow" target="_blank" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px 0px !important; border-top-right-radius: 0px 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px 0px !important; color: #013481; text-decoration: none" href="http://http://www.chatdotsinhkhoi.com/">http://www.chatdotsinhkhoi.com/</a>&nbsp;Email:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px 0px !important; border-top-right-radius: 0px 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px 0px !important; color: #013481; text-decoration: none" href="mailto:thuyvanptc@gmail.com">thuyvanptc@gmail.com</a><br /><br />Hoặc li&ecirc;n hệ trực tiếp v&agrave;o hotline 0914 194 046 để c&oacute; được gi&aacute; tốt nhất.<br /><br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i mong nhận được sự quan t&acirc;m từ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /><br />Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o.</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: THUY VAN PTC Co.,LTD
- Địa chỉ: 7B/4A Thành Thái, P.14, Q.10
- Điện thoại: 0914194046 - Fax:
- email: thuyvanptc@gmail.com
 

Đối tác


Top