Cần bán bột ngô (bắp ép đùn) cho các nhà máy và cơ sở thức ăn chăn nuôi

  • Thread starter quatlam_2000
  • Ngày gửi
Q

quatlam_2000

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT N
- Địa chỉ: Đường D3, khu D, KCN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
- Tel, Fax: 03213967480 ::: FaX 03213967461
- email: xuan.dv@greenfeed.com.vn
================================

<p>Sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; Bắp &eacute;p đ&ugrave;n (Bột ng&ocirc; xấy ch&iacute;n)C&ocirc;ng suất nh&agrave; m&aacute;y ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện tại l&agrave; 10 - 25 tấn/ng&agrave;y.Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang tim kiếm c&aacute;c Đại l&yacute; ti&ecirc;u thụ v&agrave; nh&agrave; m&aacute;y thức ăn chăn nu&ocirc;i trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p><strong>Mr xu&acirc;n: 0984 682 902</strong></p><p><font face="Times New Roman" size="3">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM &ndash; CHI NH&Aacute;NH HƯNG Y&Ecirc;N</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Địa chỉ: Đường D3, khu D, KCN Phố Nối A, huyện Văn L&acirc;m, tỉnh Hưng Y&ecirc;n</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Điện thoại:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 03213967480</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 03213967461</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">MST:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100598642-012</font></p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top