Cần bán cá điêu hồng tươi sống

  • Thread starter Nguyá»…n Thanh HÆ°ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyá»…n Thanh HÆ°ng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thanh Hưng
- Địa chỉ: SaĐéc ,Đồng Tháp
- Tel, Fax: 0913 643 754 ::: FaX
- email: ngthhung04@yahoo.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp c&aacute; đi&ecirc;u hồng chứa trong bao c&oacute; bơm oxy chở tới TP.HCM gi&aacute; 34.000 đồng/Kg v&agrave; c&aacute; tra tươi ươp đ&aacute; cở từ 2kg trở l&ecirc;n gi&aacute;` 16.000 đồng/kg</p><p>Li&ecirc;n hệ :Nguyễn Thanh Hưng</p><p>0913 643 754 </p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top