cần bán cá tai tượng kiểng

  • Thread starter Trần Quốc Toản
  • Ngày gửi
T

Trần Quốc Toản

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Quốc Toản
- Địa chỉ: Số 10, đường 3-2, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 0903215950; (07803).506.028
- email: tranquoctoan2010@yahoo.com.vn
================================

<p>Nh&agrave; t&ocirc;i nu&ocirc;i&nbsp;được 30 con c&aacute; tai tượng được tr&ecirc;n 25 năm, mỗi con nặng trung b&igrave;nh tr&ecirc;n 10kg, con lớn nhất nặng 15kg v&agrave; con nhỏ nhất 8kg.</p><p>Do những con c&aacute; tai tượng n&agrave;y&nbsp;đ&atilde;&nbsp;được ch&uacute;ng t&ocirc;i nu&ocirc;i l&acirc;u năm v&agrave; nu&ocirc;i theo kiểu tự nhi&ecirc;n n&ecirc;n m&agrave;u sắc, h&igrave;nh d&aacute;ng của c&aacute; rất&nbsp;đẹp.</p><p>Qu&yacute; kh&aacute;ch quan t&acirc;m về th&ocirc;ng tin c&aacute; tai tượng n&oacute;i tr&ecirc;n,&nbsp;xin vui l&ograve;ng&nbsp;li&ecirc;n hệ t&ocirc;i theo&nbsp;địa chỉ:</p><p>Trần Quốc Toản</p><p>K&ecirc;nh 85,&nbsp;ấp 7, Kh&aacute;nh L&acirc;m, U Minh, C&agrave; Mau;</p><p>hoặc Số 220, Nguyễn Tr&atilde;i, kh&oacute;m 2, F9, TP. C&agrave; Mau;</p><p>Hoặc Lớp cao học 15H, Học viện&nbsp;H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia, số 10,&nbsp;đường 3-2, Q10, TP. Hồ Ch&iacute; Minh;</p><p>ĐT: 0903.215.950; (07803).506.028;</p><p>Email:&nbsp;<a href="mailto:tranquoctoan2010@yahoo.com.vn">tranquoctoan2010@yahoo.com.vn</a></p><p>Xin tr&acirc;n trọng!&nbsp;</p>
 

L

LE KHA

Lữ khách
#4
đang cần bán cá tai tượng nuôi trong hồ xi măng được 10 năm.0932289248

Nhà tôi đang cần bán cá tai tượng nuôi trong hồ xi măng được 10 năm rồi.giá rất rẻ.cám ơn
 

Đối tácTop