cần bán cá trê vàng lai thương phẩm .

  • Thread starter ducluyen
  • Ngày gửi
D

ducluyen

Guest
#1
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none">&Ocirc;ng anh m&igrave;nh đang cần b&aacute;n 30 tấn c&aacute; tr&ecirc; v&agrave;ng lai thương phẩm.<br />Trọng lượng c&aacute; từ 500g-700g<br />Qu&yacute; Cty, DN n&agrave;o c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ qua số m&aacute;y: 0939727925<br /><br />Vui l&ograve;ng cho gi&aacute; thu mua lu&ocirc;n.<br />Qu&ecirc; t&ocirc;i tại Thốt Nốt Cần Thơ<br /><br /><br /><br />Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/73633-30-tan-ca-tre-vang-lai-can-ban-#ixzz1sXBGOZkO">http://agriviet.com/home/threads/73633-30-tan-ca-tre-vang-lai-can-ban-#ixzz1sXBGOZkO</a></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: 8 xiển
- Địa chỉ: thốt nốt cần thơ
- Điện thoại: 0939727925 - Fax:
- email: nguyenducluyen10@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx