cần bán cây bằng lăng tím

  • Thread starter huỳnh văn vinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

huỳnh văn vinh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: huỳnh văn vinh
- Địa chỉ: thôn hương thanh xã hương lâm huyện đạ tehr tỉnh lâm đồng
- Tel, Fax: 0909824439 ::: FaX
- email: hvvng2008919@yahoo.com.vn
================================

<p>t&ocirc;i cần b&aacute;n c&acirc;y bằng lăng t&iacute;m vơi s&oacute; lượng lớn (v&agrave;i trăm c&acirc;y trở l&ecirc;n) k&iacute;ch thước c&acirc;y từ 50cm đến 200cm đương kinh , gi&aacute; cả thương lượng , </p><p>địa chỉ li&ecirc;n hệ : điện thoại 0909824439 gặp vinh.</p><p>hợac gởi qua email : <a href="mailto:hvvng2008919@yahoo.co">hvvng2008919@yahoo.co</a>m.vn.</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top