Cần bán cây Long Não Số Lượng Lớn

  • Thread starter Ngô Thành Tài
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Ngô Thành Tài

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngô Thành Tài
- Địa chỉ: Đức Hòa -Long An
- Tel, Fax: 0985.331.002 FaX
- email: thanhtai2003n@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;M&igrave;nh đang c&oacute; 1 vườn cầy long n&atilde;o khoản 200 c&acirc;y cao 2m5-3m5. B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ số đt: 0985.331.002</p><p>Note: M&igrave;nh ở Đức H&ograve;a - Long An </p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top