Cần bán cây mai vàng 54 năm, đang ra bông đúng dịp tết, góc to, cao 3m. Giá: 80 triệu