Cần Bán Cây Sanh Cổ Thụ tại Long Thành-Đồng Nai

  • Thread starter kynongdan
  • Ngày gửi
K

kynongdan

Nhà nông nghiệp dư
#1
<p>Cần b&aacute;n c&acirc;y sanh cổ thụ (vừa) tại Ng&atilde; ba Th&aacute;i Lan, Long Th&agrave;nh, Đồng Nai. Li&ecirc;n hệ: anh Nhất 0982282844, 0948582844. (C&oacute; ảnh k&egrave;m)</p><p>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1009.photobucket.com%2Falbums%2Faf220%2Ftrungkyphan%2FCAYSANH%2FIMG_4140.jpg&hash=c66f68a3256e4bec01ee449c29490296
</p><p>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1009.photobucket.com%2Falbums%2Faf220%2Ftrungkyphan%2FCAYSANH%2FIMG_4138.jpg&hash=1cd8b58d9c7df64153d993a31c27a075
</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: kynongdan
- Địa chỉ: Ngã Ba Thái Lan-Long Thành-Đồng Nai
- Điện thoại: 0982282844 - Fax: 0948582844
- email: trungkyphan@yahoo.com
 

Đối tácTop