Cần bán Chanh không hạt,chanh giấy,chanh dây,rau quả...

  • Thread starter Phan Quốc Việt
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Phan Quốc Việt

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Quốc Việt
- Địa chỉ: 192 Vườn Lài,F Tân Thành,Q Tân Phú
- Tel, Fax: 08 6267 8344 ::: FaX 08 6267 8269
- email: phanviet77@gmail.com
================================

<p><font size="3">&nbsp;K&iacute;nh ch&agrave;o.</font></p><p><font size="3">T&ocirc;i l&agrave; Việt,hiện đang phụ tr&aacute;ch kinh doanh c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản cho Cty TNHH Sam San,ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; một nguồn n&ocirc;ng sản rất dồi d&agrave;o,chủ yếu l&agrave; c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản n&oacute;i tr&ecirc;n.</font></p><p><font size="3">Rất mong sự hợp t&aacute;c v&agrave; quan t&acirc;m của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</font></p><p><font size="3">Tr&acirc;n trọng.</font></p><p><font size="3">-----------------</font></p><p><font size="3">Phan Quốc Việt</font></p><p><font size="3">Mobile:0907 20 11 77 </font><br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top