Cần Bán chim bồ câu pháp đang sinh sản

#1
Mình đang nuôi 50 cặp bồ câu Pháp 8 tháng tuổi đang sinh sản tốt. Do bận công việc không có điều kiện chăm sóc. Nên cần nhượng lại cho ai có nhu cầu gồm đầy đủ cả lồng và máng ăn và nước uống! Giá cả: 250.000VND/1 cặp. :approve::approve::approve::approve:
LH: Mr Nhân, Đà Nẵng(Quảng Nam), Tel. 0934846555
 

Last edited:
#2
Mình đang nuôi 50 cặp bồ câu Pháp 8 tháng tuổi đang sinh sản tốt. Do bận công việc không có điều kiện chăm sóc. Nên cần nhượng lại cho ai có nhu cầu gồm đầy đủ cả lồng và máng ăn và nước uống! Giá cả thương lượng!. LH: Mr Nhân, Đà Nẵng, Tel. 0934846555.:approve:
 
#3
bán chim bồ câu đang sinh sản tại đà nẵng

Mình đang nuôi 50 cặp bồ câu Pháp 8 tháng tuổi đang sinh sản tốt. Do bận công việc không có điều kiện chăm sóc. Nên cần nhượng lại cho ai có nhu cầu gồm đầy đủ cả lồng và máng ăn và nước uống! Giá cả thương lượng!. LH: Mr Nhân, Đà Nẵng, Tel. 0934846555.:approve:
Aooooooooooooooooooooooooo
 
#10
bán chim bồ câu đang sinh sản tại đà nẵng

Mình đang nuôi 50 cặp bồ câu Pháp 8 tháng tuổi đang sinh sản tốt. Do bận công việc không có điều kiện chăm sóc. Nên cần nhượng lại cho ai có nhu cầu gồm đầy đủ cả lồng và máng ăn và nước uống! Giá cả: 250.000VND/1 cặp. :approve::approve::approve::approve:
LH: Mr Nhân, Đà Nẵng(Quảng Nam), Tel. 0934846555
[/QUOTE
Uppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
#11
Mình đang nuôi 50 cặp bồ câu Pháp 8 tháng tuổi đang sinh sản tốt. Do bận công việc không có điều kiện chăm sóc. Nên cần nhượng lại cho ai có nhu cầu gồm đầy đủ cả lồng và máng ăn và nước uống! Giá cả: 250.000VND/1 cặp. :approve::approve::approve::approve:
LH: Mr Nhân, Đà Nẵng(Quảng Nam), Tel. 0934846555
[/QUOTE
Uppppppppppppppppppppppppppppppppp
Uppppppppppppppppppppp