CẦN BÁN CHIM BỒ CÂU PHÁP-VN1 ĐÃ ĐẺ TỪ 1 ĐẾN 2 LỨA

  • Thread starter Nguyá»…n đình Nghị
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn đình Nghị

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn đình Nghị
- Địa chỉ: 15/1 Nguyễn trung trực - BMT- Dak Lak
- Tel, Fax: 0123.9208.246 ::: FaX 05003.857456
- email: dinhnghimc@yahoo.com.vn
================================

<font size="2">&nbsp;&nbsp; </font><font size="4">Đi c&ocirc;ng t&aacute;c xa, l&acirc;u ng&agrave;y, nh&agrave; lại kh&ocirc;ng c&oacute; người.N&ecirc;n t&ocirc;i cần b&aacute;n 300 cặp chim BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P BỐ MẸ (đ&atilde; đẻ được từ 1 đến 2 lứa) đẻ rất tốt h&agrave;ng trưng b&agrave;y tại BMT.Nếu th&iacute;ch c&oacute; thể v&agrave;o tận trang trại tại Bu&ocirc;n Đ&ocirc;n ( c&aacute;ch 60 Km)C&oacute; hơn 1000 cặp cho bạn chọn. Ai c&oacute; nhu cầu t&ocirc;i b&aacute;n gi&aacute; rẻ 450 ng&agrave;n/cặp. Tặng cho 1 lồng chuẩn,hoặc 1 cặp, miễn cước vận chuyển trong cả nước, miễn ph&iacute; kiểm dịch... cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng mua 20 cặp trở l&ecirc;n.Li&ecirc;n hệ Anh Nghị đ/c 15/1&nbsp;Nguyễn trung Trực - Bu&ocirc;n ma Thuột- Đak Lăk Đt&nbsp;0123.9208.246 ;05003.857.456 </font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top