Cần bán chim Đa Đa tại gia lai giá rẻ

  • Thread starter lamgialai
  • Ngày gửi
L

lamgialai

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p>Cần b&aacute;n 1 chim Đa Đa nu&ocirc;i gần 1 năm, rất dạn người, đ&atilde; k&ecirc;u t&uacute;c..cồ..cồ chuẩn bị g&aacute;y</p><p>&nbsp;G&iacute;a b&aacute;n : 1 triệu , bao gồm cả lồng nu&ocirc;i</p><p>&nbsp;B&aacute;n tại Pleiku - Gia Lai</p><p>&nbsp;Li&ecirc;n hệ : L&Acirc;M - ĐT : 0989.359.405</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;http://www.upanh.com/viewupload/id=iqyzmg</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;http://nd0.upanh.com/b4.s9.d1/8bdd5ccee27eace0897a637fa6d46b8a_36081360.nlam0362.jpg</p><p>http://nd2.upanh.com/b1.s10.d4/a626869540938d78e5844a9b45d2f6f3_36081362.nlam0364.jpg</p><p>http://nd4.upanh.com/b1.s4.d4/da12dee816dbf120c27d96bbe9b3169f_36081364.nlam0365.jpg</p><p>http://nd7.upanh.com/b5.s11.d4/1f3b746ac1b8275063120708418ff5b6_36081367.nlam0366.jpg</p><p>http://nd0.upanh.com/b4.s8.d2/609cd98cc7420bd74017f913c684b1bd_36081370.nlam0367.jpg</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyên lâm
- Địa chỉ: pleiku - gia lai
- Điện thoại: 0989359405 - Fax:
- email: nguyenlam2301@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx