cần bán chim yểng (nhòng)

  • Thread starter nguyenthanhphat
  • Ngày gửi
N

nguyenthanhphat

Guest
#1
<p>&nbsp;<font size="3">M&igrave;nh cần b&aacute;n một&nbsp; ch&uacute; chim yểng (nh&ograve;ng) nu&ocirc;i được 4 năm. Bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: 0985633093 (gặp Ph&aacute;t)</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thành Phát
- Địa chỉ: phong My Cao Lanh Dong Thap
- Điện thoại: 0985633093 - Fax: 0673893336
- email: nguyenthanhphat.tn@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx