cần bán đất trang trại bình thuận

  • Thread starter nhacfj
  • Ngày gửi
N

nhacfj

Guest
#1
cần b&aacute;n gấp 4ha đất n&ocirc;ng ngiệp vị tr&iacute; :gần khu du lịch sinh th&aacute;i trung th&agrave;nh nam.x&atilde; h&agrave;m li&ecirc;m huyện h&agrave;m thuận bắc tỉnh b&igrave;nh thuận.gi&aacute; 40tr/1000m.c&ograve;n thương lương.li&ecirc;n hệ 01229118403 gặp a b&eacute;.c&ograve;n rất nhiều vị tr&iacute; kh&aacute;c.c&oacute; g&igrave; t&ocirc;i sẻ n&oacute;i cụ thể khi gặp <br />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thai hoang thắng
- Địa chỉ: huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
- Tel, Fax: 0944588583
- email: nhacfj@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx