Cần bán đất trang trại nông nghiệp

  • Thread starter Nguyá»…n Minh Hậu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Minh Hậu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Minh Hậu
- Địa chỉ: Ấp Phú Lâm 1-Phú Sơn-Tân Phú-Đồng Nai
- Tel, Fax: 0915215245 hoặc 0907254258
- email: nguyenminhbaongoc30112007@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="3">Cần b&aacute;n 1 khu đất trang trại rộng 20 ha ở ấp Ph&uacute; L&acirc;m 1-x&atilde; Ph&uacute; Sơn-huyện T&acirc;n Ph&uacute; - Đồng Nai bao gồm:</font></p><p><font size="3">-10 ha ca su 2 năm tuổi.</font></p><p><font size="3">-5 ha gi&oacute; bầu 3 năm tuổi.</font></p><p><font size="3">-2 mẫu c&agrave;fe m&iacute;t 10 năm tuổi đang thu hoạch đều đặn.</font></p><p><font size="3">-3 mẫu sầu ri&ecirc;ng th&aacute;i 10 năm tuổi đang thu hoạch đều đặn.</font></p><p><font size="3">Gi&aacute; thỏa thuận.</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top