cần bán đất trang trại tại thái bình

1519

Lữ khách
#1
xin chào các bác, các anh, các chị . nhà tôi có diện tích đất là 1,7 mẫu tại Đông Hưng- Thái Bình trong đó có 3 ao nuôi cá(3000m2), ba sào trồng chuối,bao xung quanh diện tích là chè ta với hơn 200 cây chè trồng từ hồi đào ao năm 2003 và khoảng 2 sào đất sát mặt đường có thể xây nhà được nếu muốn.
Giao thông thuận tiện, ngay sát sông nên chủ động nguồn nước dễ dàng.hiện nay tôi đang có nhu cầu bán hoặc cho thuê dài hạn với giá ưu đãi.Có ai quan tâm xin vui lòng liên hệ qua số diện thoại 0971436587 hoặc có thể trao đổi qua mail:kimdung.napa1@gmail.com để trao đổi trực tiếp ạ
[DOUBLEPOST=1484676942][/DOUBLEPOST]
xin chào các bác, các anh, các chị . nhà tôi có diện tích đất là 1,7 mẫu tại Đông Hưng- Thái Bình trong đó có 3 ao nuôi cá(3000m2), ba sào trồng chuối,bao xung quanh diện tích là chè ta với hơn 200 cây chè trồng từ hồi đào ao năm 2003 và khoảng 2 sào đất sát mặt đường có thể xây nhà được nếu muốn.
Giao thông thuận tiện, ngay sát sông nên chủ động nguồn nước dễ dàng.hiện nay tôi đang có nhu cầu bán hoặc cho thuê dài hạn với giá ưu đãi.Có ai quan tâm xin vui lòng liên hệ qua số diện thoại 0971436587 hoặc có thể trao đổi qua mail:kimdung.napa1@gmail.com để trao đổi trực tiếp ạ
[DOUBLEPOST=1484708001][/DOUBLEPOST]
xin chào các bác, các anh, các chị . nhà tôi có diện tích đất là 1,7 mẫu tại Đông Hưng- Thái Bình trong đó có 3 ao nuôi cá(3000m2), ba sào trồng chuối,bao xung quanh diện tích là chè ta với hơn 200 cây chè trồng từ hồi đào ao năm 2003 và khoảng 2 sào đất sát mặt đường có thể xây nhà được nếu muốn.
Giao thông thuận tiện, ngay sát sông nên chủ động nguồn nước dễ dàng.hiện nay tôi đang có nhu cầu bán hoặc cho thuê dài hạn với giá ưu đãi.Có ai quan tâm xin vui lòng liên hệ qua số diện thoại 0971436587 hoặc có thể trao đổi qua mail:kimdung.napa1@gmail.com để trao đổi trực tiếp ạ
[DOUBLEPOST=1484676942][/DOUBLEPOST]

[DOUBLEPOST=1484708059][/DOUBLEPOST]
xin chào các bác, các anh, các chị . nhà tôi có diện tích đất là 1,7 mẫu tại Đông Hưng- Thái Bình trong đó có 3 ao nuôi cá(3000m2), ba sào trồng chuối,bao xung quanh diện tích là chè ta với hơn 200 cây chè trồng từ hồi đào ao năm 2003 và khoảng 2 sào đất sát mặt đường có thể xây nhà được nếu muốn.
Giao thông thuận tiện, ngay sát sông nên chủ động nguồn nước dễ dàng.hiện nay tôi đang có nhu cầu bán hoặc cho thuê dài hạn với giá ưu đãi.Có ai quan tâm xin vui lòng liên hệ qua số diện thoại 0971436587 hoặc có thể trao đổi qua mail:kimdung.napa1@gmail.com để trao đổi trực tiếp ạ
[DOUBLEPOST=1484676942][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1484708001][/DOUBLEPOST]


[DOUBLEPOST=1484708243][/DOUBLEPOST]
xin chào các bác, các anh, các chị . nhà tôi có diện tích đất là 1,7 mẫu tại Đông Hưng- Thái Bình trong đó có 3 ao nuôi cá(3000m2), ba sào trồng chuối,bao xung quanh diện tích là chè ta với hơn 200 cây chè trồng từ hồi đào ao năm 2003 và khoảng 2 sào đất sát mặt đường có thể xây nhà được nếu muốn.
Giao thông thuận tiện, ngay sát sông nên chủ động nguồn nước dễ dàng.hiện nay tôi đang có nhu cầu bán hoặc cho thuê dài hạn với giá ưu đãi.Có ai quan tâm xin vui lòng liên hệ qua số diện thoại 0971436587 hoặc có thể trao đổi qua mail:kimdung.napa1@gmail.com để trao đổi trực tiếp ạ
[DOUBLEPOST=1484676942][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1484708001][/DOUBLEPOST]


[DOUBLEPOST=1484708059][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1484708294][/DOUBLEPOST]
xin chào các bác, các anh, các chị . nhà tôi có diện tích đất là 1,7 mẫu tại Đông Hưng- Thái Bình trong đó có 3 ao nuôi cá(3000m2), ba sào trồng chuối,bao xung quanh diện tích là chè ta với hơn 200 cây chè trồng từ hồi đào ao năm 2003 và khoảng 2 sào đất sát mặt đường có thể xây nhà được nếu muốn.
Giao thông thuận tiện, ngay sát sông nên chủ động nguồn nước dễ dàng.hiện nay tôi đang có nhu cầu bán hoặc cho thuê dài hạn với giá ưu đãi.Có ai quan tâm xin vui lòng liên hệ qua số diện thoại 0971436587 hoặc có thể trao đổi qua mail:kimdung.napa1@gmail.com để trao đổi trực tiếp ạ
[DOUBLEPOST=1484676942][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1484708001][/DOUBLEPOST]


[DOUBLEPOST=1484708059][/DOUBLEPOST]


[DOUBLEPOST=1484708243][/DOUBLEPOST]đây là ảnh tôi vừa chụp ạ