Cần bán đầu cá basa, phụ phẩm cá basa số lượng lớn

  • Thread starter mailancuctruc2011
  • Ngày gửi
M

mailancuctruc2011

Guest
#1
<font face="Arial"><span style="color: black; font-size: 12pt">Hiện tại, qu&yacute; c&ocirc;ng ty hoặc c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;c&oacute; nhu cầu mua đầu c&aacute; basa, phụ phẩm từ c&aacute; basa để l&agrave;m bột c&aacute;, thức ăn gia s&uacute;c hoặc nu&ocirc;i c&aacute; sấu.... vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br />&nbsp;</span><strong><span style="font-family: Arial; background: white; color: blue; font-size: 12pt">Ms.Hu&acirc;n: 0973.555.323 - 01203.790.109 - mailancuctruc2011@gmail.com</span></strong></font><strong><span style="background: white; color: blue; font-size: 12pt"><br /></span></strong><span style="background: white; color: blue; font-size: 12pt"><br /></span><span style="background: white; font-size: 12pt"><font color="#993300" face="Arial">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp&nbsp;<strong>số lượng lớn, thường xuy&ecirc;n, ổn định v&agrave; gi&aacute; cạnh tranh.</strong></font></span><span style="font-size: 12pt"><br /><span style="color: black"><font color="#993300" face="Arial">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để y&ecirc;u cầu chi tiết về quy c&aacute;ch đ&oacute;ng g&oacute;i, phương thức giao h&agrave;ng.<br /></font></span></span><span style="font-size: 12pt"><span style="color: black"><span style="background: white"><font face="Arial">&nbsp;</font></span></span></span><span style="font-size: 12pt"><span style="color: black"><span style="background: white"><font face="Arial">Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c với doanh nghiệp v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu.<br />K&iacute;nh ch&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; hạnh ph&uacute;c!</font></span><p>&nbsp;</p></span></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Xuân Huân
- Địa chỉ: quận Bình Thạnh, tp HCM
- Điện thoại: 0973.555.323 - Fax: 01203.790.109
- email: mailancuctruc2011@gmail.com
 

Đối tácTop