Cần Bán Dông Giống đây bà con!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#1
Dông Giống Tốt Nhất Việt Nam đây!!!!!!Chỉ có Dông ở Hòa Thắng,Bắc Bình,Bình Thuận!Dông đực nặng từ 400g-700g.Giá Dông Giống là 480,000d/kg.ai mua xin liên hệ:01635867412 gặp Nâu.
---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------
 

Last edited:
Top