Bán Cần bán Dông (kỳ Nhông) giống Tốt nhất đây bà con!!!!!!!!!!!

#1
Bán Dông ( hay còn gọi là Nhông, kỳ Nhông) giống đây bà con ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dông ở xã Hòa Thắng,Bắc Bình,Bình Thuận được xem là một trong những loài Dông to khỏe nhất hiện có ở Việt Nam.
Con Dông hay còn gọi là kỳ Nhông,hay Nhông.
Tôi đang cần xuất chuồng 2000 Dong con và 100kg loại 10-13con/kg.
Đảm bảo cung cấp cho bà con Dông giống tốt địa phương không lai tạp những thứ Giống nhỏ(như Dong Hương,Dong Bình Định,Phú Yện,Khánh Hòa...)
Giá Dông con loại một em(kích thước gần bằng ngón chân Cái) : 25.000đ/con.
Loại 10-13con/kg :450.000đ/kg
Mọi chi tiết xin lien hệ : Đại lý Bia nước ngọt Cảnh Giang 240 thôn Hồng Lâm,Xã Hòa Thắng,huyện Bắc Bình,Tỉnh Bình Thuận.Cách Mũi Né-Phan Thiết 20km về hướng Đông Bắc đi về Nhan Trang -Phan Rang.
Sđt:01675.08.03.08 gặp Nâu.
 

#2
[h=2][/h]
Bán Dông ( hay còn gọi là Nhông, kỳ Nhông) giống đây bà con ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dông ở xã Hòa Thắng,Bắc Bình,Bình Thuận được xem là một trong những loài Dông to khỏe nhất hiện có ở Việt Nam.
Con Dông hay còn gọi là kỳ Nhông,hay Nhông.
Tôi đang cần xuất chuồng 2000 Dong con và 100kg loại 10-13con/kg.
Đảm bảo cung cấp cho bà con Dông giống tốt địa phương không lai tạp những thứ Giống nhỏ(như Dong Hương,Dong Bình Định,Phú Yện,Khánh Hòa...)
Giá Dông con loại một em(kích thước gần bằng ngón chân Cái) : 25.000đ/con.
Loại 10-13con/kg :450.000đ/kg
Mọi chi tiết xin lien hệ : Đại lý Bia nước ngọt Cảnh Giang 240 thôn Hồng Lâm,Xã Hòa Thắng,huyện Bắc Bình,Tỉnh Bình Thuận.Cách Mũi Né-Phan Thiết 20km về hướng Đông Bắc đi về Nhan Trang -Phan Rang.
Sđt:01675.08.03.08 gặp Nâu.


 
#3
Bán Dông ( hay còn gọi là Nhông, kỳ Nhông) giống.

Bán Dông ( hay còn gọi là Nhông, kỳ Nhông) giống đây bà con ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dông ở xã Hòa Thắng,Bắc Bình,Bình Thuận được xem là một trong những loài Dông to khỏe nhất hiện có ở Việt Nam.
Con Dông hay còn gọi là kỳ Nhông,hay Nhông.
Tôi đang cần xuất chuồng 2000 Dong con và 100kg loại 10-13con/kg.
Đảm bảo cung cấp cho bà con Dông giống tốt địa phương không lai tạp những thứ Giống nhỏ(như Dong Hương,Dong Bình Định,Phú Yện,Khánh Hòa...)
Giá Dông con loại một em(kích thước gần bằng ngón chân Cái) : 13.000đ/con.
Loại 10-13con/kg :430.000đ/kg
Mọi chi tiết xin lien hệ : Đại lý Bia nước ngọt Cảnh Giang 240 thôn Hồng Lâm,Xã Hòa Thắng,huyện Bắc Bình,Tỉnh Bình Thuận.Cách Mũi Né-Phan Thiết 20km về hướng Đông Bắc đi về Nhan Trang -Phan Rang.
Sđt:01675.08.03.08 gặp Nâu.
hay sdt:0984765836 gặp chị Mến.
 
Top