cần bán gà ri số lượng nhiều cung cấp thường xuyên,quy tính, chất lượng

  • Thread starter khalanh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
K

khalanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: khalanh
- Địa chỉ: bến tre
- Tel, Fax: 0923353379 ::: FaX ::: FaX
- email: khalanh379@yahoo.com
================================

<p><font face="\&quot;Times" size="3">K&Iacute;NH THƯA ANH( CHỊ) B&Agrave; CON - C&Ocirc; B&Aacute;C</font></p><p><font face="\&quot;Times" size="3">T&Ocirc;I C&Oacute; 1 TRANG TRẠI VỚI SỐ LƯỢNG NHIỀU G&Agrave; &Aacute;C THỊT&nbsp; V&Agrave; TRỨNG </font></p>AI CẦN MUA G&Agrave; &Aacute;C THỊT HAY TRỨNG G&Agrave; &Aacute;C SỐ LƯỢNG NHIỀU HAY CẦN CẤP THƯỜNG XUY&Ecirc;N THEO Y&Ecirc;U CẦY QU&Yacute; KH&Aacute;CH, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TỐT. GI&Aacute; CẢ Hợp L&Yacute;,<br />&nbsp;HAY VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ <br />KHANH LANH SDT: 092.33533.79 -075.3719.134 SẼ ĐỄ GI&Aacute; TỐT NHẤT.RẤT MONG ĐƯỢC SỰ ŨNG HỘ&nbsp; CẢM ƠN!<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top