CẦN BÁN GẤP 2 EM TRE 8 THÁNG TUỔI

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: 0977788288
- email:
================================

Ai muốn nu&ocirc;i g&agrave; tre đ&aacute; li&ecirc;n hệ m&igrave;nh.G&agrave; đ&atilde; được truyển chọn bao đ&aacute; chết kh&ocirc;ng chạy.<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top