cần bán gấp 3 bộ ván

HO ANH

Lữ khách
#1
cần bán gấp 3 bộ ván:
1 bộ ván gỗ gõ đỏ, dài 2,2m, rộng 1,6m, dày 5cm
1 bộ ván me tây dài 2,2m, rộng 1,6m, dày 10cm
1 bộ ván xoài quéo (xoài rừng) dài 2,6, rộng 1,6m, dày 15cm. sẽ báo giá vào hộp thư những ai thật sự quan tâm, xin cảm ơn.
 

HO ANH

Lữ khách
#5
bộ ván me tây và xoài quéo đã ra đi rồi, có thêm bộ ván sao xanh 2 tấm dài 3m, rộng 1,8m (mỗi tấm 0,9m), dày 20cm; giá 45.000.000d. 1 bộ trắc 4 tấm dài 2,2m, rộng 1,6m dày 10cm, 25.000.000d.
 
Top