Cần bán gỗ Căm Xe tròn

  • Thread starter hung08
  • Ngày gửi
H

hung08

Guest
#1
<p>Cần b&aacute;n&nbsp; gỗ Căm xe tr&ograve;n, Qui c&aacute;ch từ 25 cm - 30 : 15%, Từ 40 trở l&ecirc;n = 85%, d&agrave;i 6 m trở l&ecirc;n. H&agrave;ng đang tại ĐakLak. SL : 170 m3, gi&aacute; 10.500.000 Đ.</p><p>Li&ecirc;n hệ : Hưng ĐT : 0924.111.988 <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN QUANG HƯNG
- Địa chỉ: 115 Hoa Lan, F. 2, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
- Điện thoại: 0924.111.988 - Fax:
- email: hungtradexim@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx