cần bán gỗ tạp xẻ

  • Thread starter dangvantuanha
  • Ngày gửi
D

dangvantuanha

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dangvantuanha
- Địa chỉ: TT MaDaGuoi - DaHoai - Lâm Đong
- Tel, Fax: 0979910436 ::: FaX 063 3874438 ::: FaX
- email: dangvantuanha@yahoo.com
================================

<p>c&ocirc;ng ty TNHH TMDV Đặng Văn</p> <p>Đia chỉ : TT MaDaguoi - DaHoai - L&acirc;m Đ&ocirc;̀ng</p> <p>ĐT : 0979910436 - 063 3709013</p> <p>Fax : 063 3874438</p> <p>chuy&ecirc;n cung c&acirc;́p nguy&ecirc;n li&ecirc;̣u g&ocirc;̃ tạp rừng tr&ocirc;̀ng,tạp rừng nh&oacute;m 4 tới nh&oacute;m 8,g&ocirc;̃ d&acirc;̀u đỏ,xu&acirc;n th&ocirc;n,tr&agrave;m,keo,... xẻ x&acirc;́y theo quy c&aacute;ch n&ocirc;̣i địa v&agrave; xu&acirc;́t kh&acirc;̉u.</p>
 

Đối tácTop