Cần Bán gốc Nguyệt quế

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p><font size="3">m&igrave;nh vừa săn được gốc nguyệt quế&nbsp;d= 1,5-&gt;2,0dm</font></p><p><font size="3">Chĩ l&agrave; gốc th&ocirc;i nha chưa c&oacute; nh&aacute;nh đ&acirc;u nếu ai cần mua thi nhắn tin cho m&igrave;nh qua mail: </font><a href="mailto:trantuankhai@ymail.com"><font size="3">trantuankhai@ymail.com</font></a></p><p><font size="3">OR: </font><a href="mailto:trtuankhai@rocketmail.com"><font size="3">trtuankhai@rocketmail.com</font></a></p><p><font size="3">Cứ n&oacute;i gi&aacute; thuận gi&aacute; được m&igrave;nh dẫn về nh&agrave; xem b&aacute;n ngay.</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top